DUMINICA A 27 DE LA RUSALII

 

 

Fraţi creştini

Suntem în duminica a 27 de la Rusalii, duminică ce cade întotdeauna în postul Crăciunului. O minune ce ne aminteşte despre răbdare şi încredere în ajutorul lui Dumnezeu, relatată tocmai acum când ne pregătim de praznic. Oare ce legătură are minunea de azi, cu postul nostru sau cu sărbătoarea ce urmează. Pentru o mai bună înţelegere să citim textul Sfintei Evanghelii de azi
"Şi învăţa Iisus într-una din sinagogi sâmbăta. Şi iată o femeie care avea de optsprezece ani un duh de neputinţă şi care era gârbovă, de nu putea să se ridice în sus nicidecum; iar Iisus, văzând-o, a chemat-o şi i-a zis: Femeie, eşti dezlegată de neputinţa ta. Şi Şi-a pus mâinile asupra ei, şi ea îndată s-a îndreptat şi slăvea pe Dumnezeu. Iar mai-marele sinagogii, mâniindu-se că Iisus a vindecat-o sâmbăta, răspunzând, zicea mulţimii: Şase zile sunt în care trebuie să se lucreze; venind deci într-acestea, vindecaţi-vă, dar nu în ziua sâmbetei!
Iar Domnul i-a răspuns şi a zis: Făţarnicilor! Fiecare dintre voi nu dezleagă, oare, sâmbăta boul său, sau asinul de la iesle, şi nu-l duce să-l adape? Dar aceasta, fiică a lui Avraam fiind, pe care a legat-o satana, iată de optsprezece ani, nu se cuvenea, oare, să fie dezlegată de legătura aceasta, în ziua sâmbetei?Şi zicând El acestea, s-au ruşinat toţi care erau împotriva Lui, şi toată mulţimea se bucura de faptele strălucite săvârşite de El."  
Lc. 13,10-17

Femeia din Evanghelia de azi se remarcă prin stăruinţa ei în rugăciune deşi nu rostea nici un cuvânt. Era în sinagogă chiar dacă se mişca greu din pricina bolii. Nu se plângea de starea ei.Probabil era printre femeile ce  erau mereu prezente la rugăciune, doar că de acestă dată este remarcată de cineva Iisus, văzând-o, a chemat-o, a cunoscut durerea şi dorinţa ei . Se chinuia aşa de 18 ani şi iată că ceea ce spera timid în inima ei se realizează. Hristos o vindecă  nu doar cu trupul ci şi cu  sufletul numind-o fiică a lui Avraam, persoană aleasă, neam de regi. Omul a fost creat de Dumnezeu tocmai pentru a fi nobil, neam ales. Diavolul din cauza  invidiei, încearcă să urâţească creaţia lui Dumnezeu. Din cauza demonizării femeia ajunge gârbovă şi nu mai poate privi cerul ci doar pământul din care a fost creată, însă a purtat mereu cerul în suflet. Vindecarea a adus bucurie femeii, daar a stârnit invidia rabinului, care a încercat să-şi justifice răutatea folosind paravan legea lui Moise ce interzicea munca în zi de sabat. Domnul  Iisus Hristos oferă un răspuns ce lasă fără replică pe răutăciosul rabin.

Învăţăm din minunea de azi că se cuvine să ne bucurăm de reuşitele semenilor noştri, să ne bucurăm de bucuria lor. Invidioşii ce nu suportă ca alţii să fie fericiţi vor încerca mereu să ne fure fericirea. Nu trebuie să le oferim satisfacţie, ci alături de cei frumoşi să me amintim cuvintele învierii bucuraţi-vă şi iaraşi zic bucuraţi-vă.

 

                                                                                    Pr Tudor Budeanu