DUMINICA ÎNAINTEA NAŞTERII DOMNULUI
Fraţi creştini
Ne aflăm foarte aproape de minunatul praznic al Naşterii Domnului, pentru care  ne-am pregătit cu şase săptămâni de post alăturat cu fapte bune, astfel încât Naşterea lui Hristos să ne fie cu adevărat de folos.
Astăzi am citit în biserici Genealogia Mântuitorului, o înşiruire de nume care pentru noi poate nu reprezintă mare lucru şi totuşi este Cartea neamului Domnului nostru Iisu Hristos. Genealogia ne arată an de an pe cine aşteptăm să vină la noi de Crăciun, nu numai un Om prin excelenţă, ce provine dintr-o familie de regi, din seminţia lui David ci şi pe Fiul lui Dumnezeu. Evanghelia de azi reia simbolul de credinţă în care afirmăm Întruparea Cuvântului.
Genealogia Biblică, redă strămoşii Mântuitorului având în vedere rudeniile din partea dreptului Iosif. Mulţi se întreabă ce legătură ar avea tatăl adoptiv al Mîntuitorului cu Naşterea. Amintim că Maica Domnului era rudă apropiată cu dreptul Iosif, deci din aceeaşifamilie. Genealogia lui Iosif este în acelaş timp şi genealogia Mântuitorului, o genealogie ce demonstrează tuturor că Iisus Hristos este cel aşteptat şi în El se împlinesc toate proorociile. El a aparţinut unei familii regale mai mult decât Irod, uzurpatorul tronului, dar nu a revendicat niciodată acest drept, deoarece El a venit pentru a fi rege în altă parte ,în Regatul cel de sus, unde ne aşteaptă şi pe noi.Duminica de azi ne întăreşte speranţa în apartenenţa noastră cereascăşi împărătească. Toţi creştinii ne înrudim cu înaintaşii Mântuitorului fiind fiii lui Dumnezeu prin har, deci putem spune că astăzi ne-am amintit de rudele noastre dragi, pe care le vom revedea în Împărăţia pe care prin Naşterea sa în Lume Hristos a făcut-o posibilă. Ultinele zile din post să ne fie tuturor scară spre cerul de unde Hristos coboară ca noi să putem urca.
      

                                                               Pr. Tudor Budeanu