Împotriva fracturării hidraulice a gazelor de şist in ROMÂNIAPrincipalele riscuri pe care le implică aplicarea tehnologiei prin fracturare hidraulică sunt: scoaterea din circuit a unor terenuri (densitatea medie fiind de 6 puţuri de foraj pe km pătrat, la care se adauga reteaua de conducte pentru transport), riscul de contaminare a solurilor, poluarea sonoră, zgomotul produs de echipamentele de foraj şi cele de transport, utilizarea a zeci de mii de metri cubi de apă pentru fiecare foraj în detrimentul agriculturii (terenurile nu vor mai fi irigate). Precedentele din SUA şi alte state arată că apa freatică şi sursele de apă potabilă sunt în pericol de contaminare, că există un risc seismic asociat, că se produce mobilizarea unor substanţe radioactive, a metanului şi a altor substanţe cu efect de gaze de seră.
Spre deosebire de gazele convenţionale, cele de şist sunt extrase din roci situate la adâncimi foarte mari cu porozitate și permeabilitate reduse. Pentru a putea extrage  gazele de şist este necesară folosirea unei metode numită fracturare hidraulică (fracking).
Fracturarea hidraulică - Este singura metodă de extragere a gazelor de şist în acest moment. Metoda combină forajul săpat vertical, și apoi in plan orizontal, ajungând la adâncimi de pana la 3-6 km. Rocile sunt fracturate artificial, fapt ce poate cauza sau antrena seisme. Sute de maşini de tonaj mare sunt folosite pentru fiecare foraj.
Sub o presiune imensă (peste 1000 atm) milioane de litri de apă sunt utilizate la fiecare foraj (cantitățile diferă de la o companie la alta și de la un zăcământ la altul, în funcție de tehnologia utilizată și de caracteristicile geologice ale zăcământului) , apa este amestecta cu substanţe chimice toxice şi cancerigene (incluzând benzen şi etilenă). Conform raportului Impacts of shale gas and shale oil extraction on the environment and on human health al Parlamentului European, datorită secretelor comericale compoziţia aditivilor folosiţi în timpul forărilor nu este pe deplin făcută publică, dar cercetatorii au identificat peste 750 de asemenea substanțe. Conform unei liste cuprinzand 260 de astfel de substante furnizata de New York State aceasta conţine:
58  de substanţe, dintr-un total de 260, au proprietăţi problematice
6 fac parte din prima listă publicată de Comisia Europeană cu substanţe ce necesită atenţie deosebită din cauza potenţialelor efecte pe care le pot avea asupra omului şi asupra mediului (Acrilamida, Benzen, Benzen Etil, Isopropylbenzene (cumene), naftalină, tetrasodiu, Etilen) substanta (Naftalină bis (1-metiletil) - în prezent considerată ca fiind bioacumulativă si toxică;
Pentru fiecare foraj sunt necesare cantităţi enorme de apă, care cel mai probabil, vor fi extrase din rezervele noastre de apă potabilă subterane! Circa 2/3 din aceste fluide rămân in subteran (fiind sechestrată de la alte utilizări).  O parte din această apă împreună cu gaze, poate migra in timp in panza freatica. Apa contaminată se va deplasa prin fracturile naturale din rocă putând să ajungă în apa subterană şi în sol.
Gazul de şist eliminat din rocă este extras prin tubul sondei.  Cantităţi imense de metan sunt emise în atmosferă (cca. 7% din cantitatea de gaz metan se pierde in procesul de extractie), acesta fiind un gaz cu efect de seră mult mai dăunător decât dioxidul de carbon. Pe traseu, fluidul de fracturare, se conecteză cu elemente radioactive din subsol şi apoi le transportă la suprafaţă. Apa reziduală rezultată în urma fracturării conține substanțe radioactive precum uraniu si radon antrenate din straturile parcurse, arsenic, metale grele, și alte substante chimice toxice fiind extrem de periculoasă, iar depozitarea ei extrem de dificilă și riscantă. Fluidele recuperate sunt depozitate în iazuri, sau containere, existând riscul să se producă scurgeri. In Romania aceste fluide - apa reziduală NU POATE fi purificată, deoarece in zonele unde s-au concesionat perimetre, nu exista facilitati de tratare industriale ale apelor uzate!
Este nevoie de un număr foarte mare de sonde doar pentru un teritoriu restrâns, ăn comparație cu exploatările de gaze convenționale. Câmpurile de gaze de şist sunt exploatate timp de aproximativ 5-8  ani (cele de gaz conveţional timp de decenii). Mii de camioane de mare tonaj sunt utilizate si zona este supusă unor condiții de trafic greu.
Mai multe institute de cercetare din SUA şi din Europa au demonstrat că această modalitate de extragere este foarte periculoasă, deși în SUA monitorizările au fost îngreunate de faptul că această activitate a fost începând din 2005 exceptată din Legea pentru calitatea apei si cea privind calitatea aerului. Motivele sunt legate in principal de tehnologia folosită. Metoda de explorare a gazelor de şist nu este mai puţin periculoasă decât cea de extragere a acestora, deoarece și în etapa de explorare avansată se utilizează fracturarea hidraulică, singura diferență fiind scara operațiunilor.
Sumar, pagubele cauzate de explorarea şi exploatarea gazelor de şist sunt:
Apă potabilă şi ape subterane contaminate; Soluri toxice şi radioactive; Poluarea aerului; Cutremure şi alunecări de teren; Cancer şi boli incurabile pentru oameni și animale;
Distrugerea florei şi a faunei, afectarea biodiversității; Infrastructură distrusă şi poluare fonică. Imbolnăviri: S-a studiat faptul că în zonele în care s-a utilizat fracturarea hidraulica pentru extragerea gazelor de sist, numărul de boli este creştere în mod dramatic ca urmare a  consumul apei din zona de exploatare, dar si aerului contaminat cu substanţe chimice toxice, unele cancerigene. Datorită intoxicarii cu substanțe chimice producand afectiuni dintre cele mai severe si greu de tratat au fost semnalate: neuropatie periferică, leziuni cerebrale ireversibile, astm, cancer de piele, cancer testicular, probleme in timpul sarcinii, anemie, leucemie, insuficienta renala si multe altele, iar mortalitatea este în creştere.