Zorica Laţcu - Maica TeodosiaZorica Laţcu s-a născut in ziua de 17 martie 1917, într-o familie de creştini din Ardeal. În vremea Primului Război Mondial, pentru o vreme, familia Zoricăi se va refugia în Ungaria. Primii ani de viaţă, tânăra Zorica şi i-a petrecut în localitatea Braşov. Mai apoi, între anii 1936-1940, ea a urmat studiile de limbi clasice, la Facultatea din Cluj, precum şi studiile de limba franceză, la Facultatea de Litere.
Terminând studiile, ea va lucra ca şi "preparator principal", la Institutul Român de Lingvistică, din localitatea Cluj. Cu această ocazie, Zorica Laţcu va colabora la întocmirea "Dicţionarului Limbii Române", al Academiei Române, coordonat de Sextil Puşcariu.
Zorica Laţcu a început să scrie încă din vremea studiilor, pe când se afla în Cluj. Începând cu anul 1941, poeziile sale ajung să fie publicate în revista "Gândirea". Deşi primele ei poezii erau inspirate din cultura laică şi din mitologie, în scurt timp va avea loc "încreştinarea" acestora, de sub condeiul Zoricăi luând naştere unele dintre cele mai frumoase poezii creştine româneşti.
Primul volum de poezii, numit "Insula Albă", a văzut lumina tiparului în anul 1944, la Editura Dacia Traiană, în Sibiu. În anul 1948 va apărea cel de-al doilea volum de poezii, sub titlul "Osana Luminii", la Editura Episcopiei din Cluj, iar peste numai încă un an, apare cel de-al treilea volum, numit "Poemele Iubirii", la Editura Ramuri, în Craiova.
Ultimul volumul de poezii creştine - "Poemele Iubirii" - a fost dedicat de autoare Părintelui ieromonah Arsenie Boca, stareţul de la Mănăstirea Brâncoveanu, din localitatea Sâmbăta de Sus. Cu siguranţă, părintele a constituit o sursă de înaltă inspiraţie pentru Zorica Laţcu, ale cărei poezii sunt pe alocuri de-a dreptul isihaste.
În anul 1948, tânăra Zorica Laţcu va intra, ca şi monahie, în Mănăstirea Vladimireşti, din apropiere de localitatea Tecuci, luând numele Teodosia. Sub îndrumarea părintelui Arsenie Boca, ea va rămâne înca pentru o bucată de vreme.
În obştea de maici de la Mănăstirea Vladimireşti, maica Teodosia s-a nevoit şi s-a rugat vreme de numai opt ani, în anul 1956 mănăstirea fiind închisă de către autorităţile comuniste. O parte dintre maici au fost obligate să se întoarcă în lume, iar o altă parte au fost aruncate în închisoare. Aceste măsuri autoritare aveau să pregătească emiterea Decretului 410, din anul 1959, prin care monahismul românesc a fost greu încercat.
Deci, în anul 1956, monahia Teodosia a fost arestată şi închisă într-o temniţă din localitatea Miercurea Ciuc. Vreme de trei ani, în ciuda vitregiei închisorii, maica Teodosia Laţcu şi-a continuat rugăciunile şi viaţa curată. Odată eliberată, în anul 1959, neavând voie să se întoarcă în mănăstire, maica Teodosia a locuit în localitatea Gurguieşti, în apropiere de oraşul Brăila, împreună cu o altă maica, Mihaela. Între anii 1949-1970, în inima şi sub condeiul maicii Teodosia au luat naştere patru volume de poezii creştine: "Icoane pentru paraclis", "Din pribegie", "Grădina Doamnei" şi "Alte poezii".
În anul 1970, monahia Teodosia şi-a îndreptat paşii spre locul copilăriei, mutându-se în localitatea Braşov. Cu această ocazie, pe lângă alcătuirea de noi poezii, ea va lucra şi ca traducător, alături de Părintele profesor Teodor Bogodae, aflat pe atunci la Sibiu. Cu ajutorul maicii Teodosia s-au întâlnit cu limba română cuvintele filocalice ale multor sfinţi, precum: Sfântul Grigorie de Nyssa, Origen, Sfântul Isaac Sirul, Sfântul Simeon Noul Teolog, etc.
În anul 1990, în luna februarie, va avea loc redeschiderea Mănăstirii Vladimireşti, de lângă Tecuci, unde maica Teodosia depusese voturile monahale, în vreme cu mulţi ani. Cu această ocazie, monahia Teodosia Laţcu se va întoarce şi ea acasă. În acelaşi an, în ziua de 8 august, maica Teodosia Zorica Laţcu va adormi întru Domnul.
Pe drept cuvânt, putem spune că Părintele Teofil Părăian este cel care a redescoperit vremurilor noastre poezia cea veşnic nouă a maicii Teodosia Laţcu, pe care a întâlnit-o pentru prima dată în anul 1954. În conferinţele şi predicile sale, părintele Teofil rostea multe poezii de-ale maicii Teodosia, dintre care, câteva au fost incluse şi în numerele trecute ale acestui ziar.