ocultismul forma pervertită a sacralităţii,cap. X

Ocultismul practic al mileniului III

2.1. New Age , filozofia , simboluri şi proiecte ale mişcării
Toate menţionările făcute până acum cu referire la disciplinele oculte şi la modul în care magia ajutată de o viziune deosebită asupra lumii poate influenţa atât o persoană cât şi masele rămâne o simplă teorie, dacă nu putem demonstra că filozofia ocultă adoptată şi conservată de anumite societăţi a ajuns să fie aplicată în viaţă. Deşi pare greu de acceptat învăţătura luciferică s-a perpetuat în timp regăsindu-se astăzi din plin în programele performante de guvernare a lumii . Toată gândirea ocultă preluată de societăţi cu grade înalte de iniţiere reapare azi divizată prin preocupări dar unitară ca şi scop într-o mişcare ce angrenează lumea întreagă şi care este cunoscută în general sub denumirea de New Age .
New Age sau Era Vărsătorului , Era Luminii , Era principiilor Yin Yang poate fi considerat paradisul ocultismului practic fiind prezis de mai toţi gânditorii oculţi . Putem defini New Age ca pe un conglomerat de idei şi practici ce vizează un singur scop schimbarea lumii şi prin aceasta asigurarea dominaţiei universale , crearea unui stat mondial cu o conducere unică şi pregătirea lumii pentru venirea lui antihrist. Vechea gândire ocultă a fost absorbită în acest curent sincretist care nu privilegiază nici una din vehile discipline ale filozofiei oculte . Astfel astrologia , magia, cabala , alchimia , teosofia , masoneria, ordinele iluminaţiilor , satanismul , mişcarea ecologică fac casă bună împreună urmărind acelaşi scop: nivelarea, mondializarea ( globalizarea ) , crearea unei religii unice din care lipseşte Dumnezeu , precum şi monitorizarea riguroasă a fiecărui locuitor al planetei pentru obţinerea scopului dorit. Pentru a înţelege mai bine care este programul mişcării trebuie să ne reamintim puţin învăţăturile lui Giordano Bruno care menţiona că cele mai puternice legături se realizează prin ceea ce iubim mai mult . Astfel ideologia New Age se promovează prin muzică, modă, sport , media, într-un mod silenţios dar cu efecte sigure ducând la apariţia omului nou numit homo novus capabil să ducă omenirea spre noi culmi . Bruno Würtz vede în cadrul mişcării două atitudini în ce priveşte abordarea eshatologică , prima fiind teama de viitor , alarma , starea de panică caracteristică ajunului marilor catastrofe iar cealaltă atitudine este cea de încredere nelimitată în viitor , optimismul euforic şi inconştient în legătură cu progresul omenirii spre un paradis realizat de ştiinţa şi tehica modernă. Mişcarea new Age propune depăşirea acestui dualism în ideea de reintegrare . Economia , societatea , omul urmează o transformare . În literatura de specialitate întreaga mişcare de schimbare a lumii este numită New Age , în contrast cu era creştină considerată învechită ideologia ei fiind necorespunzătoare pentru saltul aşteptat de omenirea întreagă. Saltul omenirii spre noi culmi este desemnat şi prin alţi termeni meniţi să aducă confuzie în cercurile celor neavizaţi astfel apar denumiri ca : aquarius , era vărsătorului , era solară, era ecologică, era holonomică. Toate aceste denumiri încearcă să caracterizeze lumea viitoare dar termenii deşi camuflaţi descoperă spectrul ocult . În cadrul mişcării astrologia , veche disciplină ocultă are un rol important . New Age stă sub semnul zodiacal al vărsătorului , iar în viziunea adepţilor Vărsătorul va aduce noi energii , egalitate între indivizi, unitate , libertate totală fără îngrădiri în cunoaştere şi în informaţie precum şi în libertatea de mişcare . Menţionez că această formă de spiritualitate prin vastitatea programului său este camuftată însă alteori vizibilă în toate domeniile vieţii dar în mod special în politic , social şi religios . New Age prin programul său construieşte ,, arca unui nou început’’, deoarece sunt indicii sigure că prezentul nostru este un sfârşit de eră , de eon, de lume . Dăinuirea după sfârşit se face prin salvare , prin mântuire. Era peştilor (era creştină) nu a adus mântuirea, aceasta venind însă inevitabil în era vărsătorului. Astrologia vorbeşte de marele an cosmic , an în care soarele după ce timp de 2100 de ani străbate o constelaţie , va trece în cea următoare , acest lucru realizându-se primăvara la 21 martie , anul nu se ştie cu precizie . datele oferite de specialişti vorbesc de la sine : Alfons Rosenberg credea că a început în 1950 , Carl Gustav Yung credea că era vorba de anul 1997 sau 2143 ( cifrele vorbesc de la sine ) . Venirea noii ere a vărsătorului este îndelung aşteptată şi pregătită de adepţi . Herman Schulze Berndt a formulat cinci trăsături definitorii pentru spiritualitatea New Age :
- derealizarea lumii realitatea obiectivă este declarată iluzie
- propovăduirea mântuirii ( automântuirii ) prin diferite tehnici şi ritualuri în vederea obţinerii stării de iluminare
- depersonalizarea lui Dumnezeu
- divinizarea panteistă a omului şi a lumii
- identificarea răului cu starea de neiluminare

Pr Tudor Budeanu