ocultismul forma pervertită a sacralităţii,cap.X

Culianu subliniează faptul că deşi tratatul lui Bruno a fost neglijat şi întotdeauna prost înţeles, a exercitat totuşi o anumită influenţă asupra mişcării rosecruciene. Ion Coja făcând un comentariu succint asupra operei fostului său student, menţionează existenţa unei continuităţi a celor ce domină lumea „oricine s-ar gândi la o strategie de a conduce din umbră lumea, de a ajunge să exercite această conducere, se va gândi şi la modul în care să asigure o continuitate de la o generaţie la alta, de la un secol la altul”. Mişcarea rosecrucienilor a avut un impact puternic la vremea ei fiind o organizaţie masonică la care au aderat nume ilustre ale vremii şi care a stat la baza oraganizării Societăţii iluminaţiilor . Cu siguranţă atunci când Ioan Petru Culianu s-a referit la trusturile de inteligenţă ce domină lumea s-a referit şi la masonerie care a fost implicată întotdeauna în momentele cruciale ale istoriei.( despre masonerie vezi anexa ).
Evenimentele petrecute în ultimele decenii în Europa de Est demonstrează clar că istoria nu o face poporul ci altcineva , care are la dispoziţie trusturile de inteligenţă ce sunt în stare să manipuleze . Ion Coja vede mai mulţi manipulatori şi un singur mare manipulator şi personal înclin să-i dau dreptate. Comentând textul brunian Ioan Coja consideră că prin modul în care a prezentat punctul de vedere al manipulatorului Giordano Bruno l-ar fi cunoscut cu siguranţă. Ioan Petru Culianu sublinia că nimeni nu s-ar fi gândit să abordeze un astfel de subiect din punctul de vedere al manipulatorului însuşi fără să pună mai întâi , ca principiu fundamental a cercetării sale vreun drept divin sau unam intangibil , în numele căruia manipularea să fi fost condamnată. Lucrări despre manipulare s-au scris mai ales pentru a raporta actul manipulării la anumite principii morale. Giordano Bruno a scris ca şi cum ar fi cunoscut punctul de vedere al manipulatorului însuşi. Faptul că Giordano Bruno a fost asasinat iar lucrarea lui puţin cunoscută ( doar de cercurile masonice ) iar cel ce comentează lucrarea sa şi o raportează just la marile centre de guvernare a lumii , va avea aceeaşi soartă, este un argument în plus că cineva nu a agreat nici scrierea lucrării De vinculis in genere nici comentariul făcut cu câteva secole după. Există aşadar continuitate în manipulare , manipulatorul total s-au magicianul brunian rămânând mereu acelaşi . Prin capitolele sale Ioan Petru Culianu demonstrează că există control ocult asupra maselor adică asupra locuitorilor planetei lucru pe care doresc să-l ilustrez şi eu în lucrarea de faţă. De la asasinarea profesorului Culianu până acum au trecut treiseprezece ani , ani în care tehnica ăşi spune cuvântul şi aduce un progres real în procesul de legare a maselor.

Pr Tudor Budeanu