Poezie

Veniţi să ne apropiem de taina înfricoşătoare,
Veniţi cu gândul la Iordan spre luminare,
Stăpânul Cel Smerit Se botează de mâna robului Său,
Ca să întindem cu nădejde mâna la rugăciune către Dumnezeu.

Cerurile se deschid, şoptind taina cea nemaiauzită,
Toate se umplu de bucurie şi de lumină sfântă,
Fiul Tatălui pe pământ Se arată Înger al sfatului,
Voind a curăţi pe Adam de toată întinăciunea păcatului.

Robul atinge creştetul Celui Ce încununează toată făptura,
Şi pe Cel Ce s-a-mbrăcat cu smerenia Îl slăveşte toată zidirea,
Tu eşti dorirea vieţii mele Hristoase, striga proorocul,
Pe Tine Te-am aşteptat, căci mi-ai aprins în inimă tot focul.

anonim