BOBOTEAZA - BOTEZUL DOMNULUI

Boboteaza sau Botezul Domnului este cea mai importantă sărbătoare a lunii ianuarie şi anticipează activitatea mântuitoare a Domnului. Prin Botezul Său, Iisus Hristos S-a dat exemplu oamenilor, arătându-le importanţa botezului pentru mântuire şi îndemnându-i să facă la fel.
În această zi, cerurile s-au deschis şi S-a arătat Sfânta Treime. Duhul Sfânt S-a coborât în chip de porumbel peste Iisus Hristos, iar din cer s-a auzit glasul Tatălui, Care a zis: “Acesta este Fiul Meu Cel iubit, întru Care am binevoit” (Matei 3, 17).
Iisus Hristos, îmbrăcat în Adam cel vechi, vine ca un om smerit la Iordan pentru a împlini cele ale Legii. Aici este întâmpinat de Ioan Botezătorul, care Îl botează în apa Iordanului, iar firea omenească este eliberată de păcatul strămoşesc şi de toate păcatele săvârşite.
Apa este un element purificator, dar pentru că Dumnezeirea S-a cufundat în ea primeşte puteri transcedentale (divine), de sfinţire a creaţiei, în special al omului, aşa cum Iisus Hristos a arătat în convorbirea Sa cu Nicodim: “de nu se va naşte cineva din apă şi din duh, nu poate să intre în Împăraţia lui Dumnezeu”(Ioan 3, 5). În ziua de Bobotează toate apele se sfinţesc, iar apa sfinţită de către preoţi în această zi se numeşte aghiazma mare, iar credincioşii duc această apă acasă şi o beau pentru binecuvântare de la Dumnezeu şi spre sănătate.
În Ajun, preoţii trec pe la casele credincioşilor pentru a le sfinţi. Tot în Ajun, petrec în post şi rugăciune, pregătindu-se pentru Praznicul Botezului Domnului.
Creştinii sărbătoresc în fiecare an Boboteza la data de 6 ianuarie.
Soborul Sfântului Ioan Botezătorul încheie şirul sărbătorilor de iarnă, şi pe această cale urez celor care poartă numele marelui prooroc Înaintemergător al Domnului, precum şi preoţilor şi tuturor credincioşilor din parohia noastră, un călduros “ La mulţi ani!”, multă sănătate şi un An Nou Fericit, mai bun, prosper şi plin de împliniri. Doamne ajută!


Profesor de religie Anamaria COTUNA