Comunitatea

Comunitatea ca o definiţie, este un grup social care trăieşte în acelaşi spaţiu (comună, ţară) având aceeaşi cultură, tradiţie şi aproximativ aceleaşi preocupări.
Comunitatea religioasă constituie un grup de oameni care au aceleaşi aspiraţii, în cazul comunităţii ortodoxe, scopul ei este Mântuirea. Comunitatea se referă la comuniunea dintre oameni, la relaţiile ce se dezvoltă între ei şi are ca principală caracteristică UNITATEA.
În comunitatea noastră putem noi să vorbim de o unitate reală? Mai repede putem vorbi de o dezbinare, în care ne-am sfâşia dacă am putea între noi, precum animalele sălbatice.
Mândria dă naştere la iubirea de sine şi egoismului, iubirea de sine dă naştere urii faţă de aproapele tău, ura dă naştere invidiei, invidia dă naştere vorbirii, facerii de rău, concurenţei absurde şi lăcomiei, lăcomia dă naştere iubirii de arginţi şi zgârceniei, zgârcenia ne împiedică să facem acte de milostenie şi tot aşa se conturează formula dezbinării, pe care Diavolul ne-a dat-o pentru a ne asigura un loc lângă el în iad. Şi de ce? Pentru ce? Pentru ce atâtea rele când am putea colabora unii cu alţii, când ne-am putea ajuta reciproc să trecem mai uşor peste orice necaz. La aceasta se referea şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos când spunea: „ Să vă iubiţi unii pe alţii precum şi Eu v-am iubit pe voi.” Este vorba de dragostea jertfelnică, care trebuie să fie virtute oricărui creştin. Domnul nostru Iisus Hristos a renunţat la Dumnezeirea Sa şi a suferit pe cruce pentru noi, iar noi nu putem renunţa la orgoliul nostru pentru binele aproapelui şi a comunităţii implicit?
Gândiţi-vă fiecare, bunici, taţi şi mame când copiii voştri se înţeleg, se ajută, colaborează, sunt uniţi, nu trăiţi bucuria cea mai mare, iar când sunt certaţi şi dezbinaţi tristeţea cea mai mare? Tot aşa şi Tatăl din cer se bucură când copiii Săi se înţeleg, se iartă unii pe alţii, se ajută, într-un cuvânt sunt uniţi. Familia creştină se aseamănă cu Împărăţia lui Dumnezeu, plină de dragoste, iertare, bunătate, unde răutăţile de orice fel nu-şi au locul, ori o comunitate puternică şi unită nu este decât o familie mai numeroasă, care trebuie să trăiască în şi pentru Hristos.
Dumnezeu să ne ajute să formăm o comunitate puternică, ca împreună să trecem peste toate necazurile acestei vieţi şi tot împreună să înviem întru Împărăţia Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh.


DUMITRU Măgureanu