PAŞTILE MORŢILOR

În parohia Macea, ca pretutindeni în Biserica Ortodoxă a doua duminica de la Înviere ne adună în cimitirele parohiale pentru pomenirea celor ce în nădejdea învierii au trecut la cele veşnice.Şi în acest an am fost împreună cu credincioşii noştri în cele două cimitire parohiale cerând în rugăciunile noastră odihnă pentru cei dragi"acolo unde nu este durere nici întristare şi nici suspin ci viaţă fără de sfârşit"Dumnezeu să-i odihnească în pace.