NAŞTEREA DOMNULUI

Fraţi creştini,

A sosit pentru noi creştinii ortodocşi ziua bucuriei, ziua pentru care ne-am pregătit postind, ziua răsplătirii pentru tot efortul depus.
Este ziua Crăciunului, ziua în care Fiul lui Dumnezeu se face om asemenea nouă ca pe noi oamenii să ne urce la cer, să ne facă părtaşi dumnezeierii. Hristos vine la noi renunţând la slava cerească, asumând condiţia smerită a omului. A împlinit visul a generaţii de oameni care au dorit să-l vadă, trăind cu această speranţă în suflete. A închis o lume şi a inaugurat alta. Un nou început alături de Hristos, o nouă lume se deschide prin venirea Lui. Anii se vor număra de la Naşterea Sa, istoria omenirii va avea un alt curs lumea va avea un alt reper, pe Hristos soarele dreptăţii.
Condacul sărbătorii ne precizează în puţine cuvinte întreaga minune a sărbătorii Fecioara astăzi pre Cel mai presus de fiinţă naşte, iar pământul peştera Celui neapropiat aduce. Îngerii cu păstorii slavoslovesc, iar magii cu steaua călătoresc. Că pentru noi s-a născut prunc tânăr, Dumnezeu cel mai înainte de veci.
Hristos Cel mai presus de fiinţă, cum este numit de imnografia ortodoxă, aduce cerul pe pământ. Pentru prima oară de la căderea adamică omul este în apropiere de Dumnezeu. Cerul salută pământul cu cântec minunat, îngerii împreună cu oamenii slavoslovesc (adică cântă imn de laudă). Iată cerul este deschis pentru o sărbătoare cum nu a mai fost de la Creaţie. Universul întreg este prezent la acest unic eveniment. Cerul este prezent prin îngeri şi prin steaua minunată, lumea materială este reprezentată de păstori şi de magi, dar şi de animalele care în colindul popular românesc, sunt primele care oferă daruri pruncului, ieslea şi căldura .
Hristos reuneşte întreg cosmosul aducând binecuvântarea cerului Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace între oameni bunăvoire (Lc 2,14) .
An de an ne amintim de acest moment al bucuriei noastre, o bucurie ce nu vine de la noi, ci din Împărăţia lui Dumnezeu. Este ziua în care ne simţim cel mai aproape de realitatea descoperită de Hristos, aceea că suntem fii ai lui Dumnezeu prin har, cetăţeni ai Împărăţiei.
Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos, să aducă în inimile şi în casele noastre liniştea, bucuria precum şi înţelepciunea de a vedea marele dar făcut pentru noi de Dumnezeu Tatăl.
Multă sănătate tuturor creştinilor ortodocşi, un praznic luminos, iar anul nou care bate la uşa vieţii noastre să fie binecuvântat

Pr. Tudor BUDEANU