SFÂNTA CUVIOASĂ PARASCHEVA


Sfânta Cuvioasă Parascheva s-a născut într-un sat din Tracia, Epivata, într-o familie înstărită de creştini. Părinţii săi au educat-o în spiritul creştin, slujindu-l pe Dumnezeu cu multă dragoste.
Micuţa Parascheva mergând la biserică, a auzit cuvintele Mântuitorului ,,Cine vrea să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ridice crucea şi să-Mi urmeze,, care i-au intrat adânc la inimă şi în drum spre casă şi-a oferit hainele sale unui sărac. Deşi a fost mustrată aspru pentru acest lucru, Parascheva a nu a încetat niciodată să facă fapte de milostenie, slujindu-L pe Mântuitorul prin fapte izvorâte din dragostea faţă de aproapele.
Când a mai crescut, Parascheva a părăsit casa părintească, plecând la Constantinopol, unde s-a călugărit. A ajuns şi în Ţara Sfântă, călcând pe urmele lui Iisus Hristos. În drum spre casă a poposit la Biserica Apostolilor din Calicraţia, timp de doi ani, unde a şi murit. I se arată în vis unui călugăr, rugându-l să-i ia trupul de acolo. Spre uimirea călugărului, trupul Sfintei era intact şi înmiresmat.
Aşadar, Dumnezeu a binecuvântat-o pe Cuvioasa Parascheva cu nestricăciune şi cu puterea de a face minuni după moarte, vindecând bolnavi, pe toţi care îi atingeau racla cu moaştele sale. Astăzi moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva se află la Catedrala Mitropolitană din Iaşi, unde credincioşii vin an de an să atingă racla cu trupul ei binefăcător pentru sănătatea familiei.
Sfânta Cuvioasă Parascheva este prăznuită de către creştinii ortodocşi în fiecare an la data de 14 octombrie.
Urăm tuturor celor care poartă numele Sfintei Cuvioase Parascheva un călduros,”La mulţi ani”, multă sănătate, bucurie şi împliniri, şi îi îndemnăm pe toţi credincioşii şi pe toţi cititorii revistei noastre să-i urmeze exemplul de credinţă şi fapte bune, pentru ca efectele atingerii moaştelor sale să fie mai puternice.

14.10.2011 Profesor: Anamaria COTUNA