,,Cine voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea, şi să-mi urmeze Mie” (Mc 8,34)

Fraţi creştini,
Suntem în duminica a treia din postul mare, duminică menţionată în calendare ca duminica Sfintei cruci. Prin duminica de azi am ajuns la jumătatea postului mare, iar cei ce s-au ostenit postind vor înţelege azi că viaţa creştină înseamnă jertfă, înseamnă asumarea crucii ca mod de viaţă.
Textul evanghelic de azi, Mc8, 34-38 ne menţionează că Domnul a chemat mulţimile alături de ucenicii Lui, iar apoi le-a vorbit despre modul în care trebuie să-L urmăm. Versetul 34 enunţat mai sus ne arată că pentru a deveni ucenici al lui Hristos trebuie în primul rând să dorim, deoarece creştin devine cel ce doreşte. Dorinţa de a sluji pe Hristos trebuie să rămână în inimile noastre toată viaţa pentru a fi capabili să trecem la a doua cerinţă a evangheliei de azi lepădarea de sine. Iată o cerinţă pe care în lumea de azi o ducem la îndeplinire din ce în ce mai greu. Omul modern de cele mai multe ori plin de sine, pricepe tot mai greu că credinţa noastră creştină este o credinţă a jertfei. Având atenţia orientată mai mult spre propria persoană încetăm să mai vedem problemele celor din jur, practic încetăm să mai fim creştini. Creştinul, se supune din dorinţa proprie unor rigori care se impun pentru a sluji pe Domnul. Nimeni nu impune nimănui nimic cu forţa, ci totul este asumat din dragoste pentru Hristos. Lepădarea de sine este legată imediat de asumarea crucii, deoarece numai prin taina jertfei, deci prin cruce putem înţelege că a fi creştin înseamnă a fi dispus să mori pentru Hristos. Luarea crucii asta înseamnă, să fii capabil de jertfă în orice clipă, să trăieşti împăcat cu viaţa pe care ai primit-o în dar de la Dumnezeu. Omul care ţine exagerat de mult la viaţa lui o va pierde, iar cel ce va muri pentru Domnul, va fi viu în împărăţia lui Dumnezeu. Un impediment serios pentru a veni la Biserică este pentru mulţi ruşinea. Ce vor zice prietenii, colegii când vor afla că eu nu mai sunt ca înainte, că doresc din tot sufletul să fiu creştin, să postesc. Acestor oameni le răspunde evanghelia de azi care avertizează că oricine încearcă să pună preţ prea mare pe propria viaţă o va pierde, iar cel ce o va pierde pentru Hristos o va câştiga .
Trebuie să încercăm să trăim o viaţă creştină atât cât putem, ştiind că Domnul va umple neputinţele noastre .
Pr. Tudor BUDEANU