Duminica a doua din post
Vindecarea slăbănogului din Capernaum
(Mc 2, 1-12)

Fraţi creştini


Duminica trecută prin Evanghelia citită am primit de la Mântuitorul nostru o promisiune,adevărat vă spun,de acum veţi vedea cerul deschizându-se,şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi coborându-se peste Fiul omului(In1,51).Vom vedea pe parcursul întregului post prin minunile pe care le vom trăi, că cerurile s-au deschis cu adevărat pentru noi şi îngerii lui Dumnezeu sunt prezenţi în lume. Cei ce doresc să postească vor simţi că în încercările lor nu sunt singuri, ci alături de ei păşesc toţi cei ce au trăit în credinţă în toate timpurile. Postul deschide pentru noi poarta cerului.
Sfînta Evanghelie de azi ne relatează minunea vindecării slăbănogului din Capernaum. Patru prieteni se hotăresc să ajute un tovarăş aflat în suferinţă. Au luat bolnavul pe sus şi prin acoperiş l-au lăsat înaintea Domnului, iar Domnul l-a vindecat. Boala lui era consecinţa păcatului, de aceea Domnul spune fiule iertate fie păcatele tale. Iertarea de păcate a atras şi vindecarea trupească. Astfel paraliticul s-a ridicat iar poporul uimit slăvea pe Dumnezeu zicând asemenea lucruri niciodată nu am văzut.
Nu toţi oamenii prezenţi la această întâmplare erau bucuroşi. Pe unii invidia nu-i lăsa să se bucure, ci căutau prilej să discrediteze activitatea Domnului. Tot la fel încearcă unii să discrediteze rânduiala postului spunând că este un efort zadarnic, ba mai mult ne putem chiar îmbolnăvi din această cauză. Celor ce au astfel de gânduri le putem spune că toţi sfinţii au fost postitori şi nici unii din ei nu s-au temut că postind se vor îmbolnăvi. Problema cea mai mare este că noi oamenii moderni obişnuim să gândim nu după voia lui Dumnezeu, ci după placul inimii noastre. Am devenit comozi, de aceea postul nu mai are loc în viaţa noastră.
Evanghelia de azi ne învaţă cât de importantă este rugăciunea unora pentru alţii. Paraliticul nu-şi exprimă voinţa de a merge la Domnul, nici nu este întrebat dacă crede sau nu, ci pentru credinţa celor patru prieteni va fi vindecat. Avem buna tradiţie de a pomeni la slujbe pe apropiaţii noştri, atât vii cît şi morţi ştiind că Domnul va asculta cererile noastre.
             Duminica a II-a  a Sfântului şi Marelui Post  se numeste şi Duminica Sfantului Grigorie Palama, înca din anul 1368, când Sfântul Grigorie Palama a fost canonizat .  Unul dintre cei mai mari teologi ai Bisericii Ortodoxe, Sfântul Grigorie Palama (1296-1359) s-a nevoit ca monah la Muntele Athos, în părtile în care se afla acum Schitul românesc Prodromu, iar mai târziu a ajuns Arhiepiscop al Tesalonicului. El învata pe toti adevarul că sfintii mult-rugatori şi smeriti, pot vedea înca din viata aceasta pământească slava sau lumina Împărăţiei cerurilor, care este lumina necreată şi veşnică. Această lumină s-a arătat Sfinţilor Apostoli Petru, Iacov şi Ioan în momentul Schimbării la Faţă a Mantuitorului nostru Iisus Hristos pe Muntele Tabor (cf. Matei 17, 1-9; Marcu 9, 1-9; Luca 9, 27-36), ea fiind harul Preasfintei Treimi împărtăşit îngerilor şi sfinţilor, ca lumină, pace si bucurie. Învatatura Sfântului Grigorie Palama bazata pe Sfânta Scriptură, pe scrierile şi experienta Sfinţilor Bisericii este o nota specifică Ortodoxiei, apărată puternic de curentul isihast din secolul al XIV-lea împotriva teologiei raţionaliste şi reducţioniste. Biserica a rânduit ca în a doua duminică din Sfântul şi Marele Post să fie pomenit Sfântul Grigorie Palama şi pentru a ne arăta că dreapta credinţă pe care am prăznuit-o în mod deosebit în duminica anterioara (Duminica Ortodoxiei) nu este o credinţă teoretică, ci este credinta prin care credinciosul ortodox primeşte lumina slavei dumnezeieşti şi viaţa veşnică. 
Să înmulţim rugăciunea în această perioadă a postului prin participarea la slujbele Bisericii, deoarece participarea la slujbe, postul, rugăciunea personală, sunt jertfă plăcută înaintea lui Dumnezeu şi fără jertfă nimeni nu se poate mântui
Preot Tudor BUDEANU