ÎNĂLȚAREA DOMNULUI LA CER
ȘI ZIUA EROILOR
    
           Înăltarea Domnului la cer a devenit alături de Înviere cea mai populară sărbătoare a poporului nostru. Înălțarea Domnului la cer a fost profețită cu 800 de ani mai înainte de împăratul David, în Psalmul 56,7 ,,Înalță-Te peste ceruri, Dumnezeule și peste tot pământul slava Ta!,,
         Sfinții Părinți ne invață, precum auzim căntându-se si la slujba de ziua praznicului Inălțarii, că Domnul Iisus, timp de nouă zile a fost întâmpinat în văzduh de cele nouă cete îngerești, cu mare cinste și cântări de laudă. De aceea, Biserica a rânduit nouă zile de reculegere și așteptare a Sfântului Duh de la Înălțare până la Rusalii.
          La Înălțare s-a împlinit misiunea cea mare pe care a avut-o Cuvăntul lui Dumnezeu de la Tatăl, să vină în lume, să Se nască si să învieze pentru noi, apoi să Se înalțe la cer, de-a dreapta Tatălui, de unde a venit. Deci biruința lui Hristos se desăvârșește prin înălțarea Sa la cer.
          Apostolul Pavel scrie in Evrei 9,24 ,,Hristos a intrat in cer, ca să Se înfățișeze pentru noi înaintea lui Dumnezeu. S-a suit cu rănile Sale la cer ca să I Le arate Tatălui,  fiecare rană este ca o gură deschisă prin care Mântuitorul nostru mijlocește spre folosul si izbăvirea sufletelor noastre,,
           La mijlocirea Fiului trebuie să adăugăm și noi dorința și voința de a ne înălța spre cele cerești prin virtuțile faptelor bune, lucrate în smerenia bineplăcută lui Dumnezeu.
         După Slăvita Sa Înviere, Domnul Iisus Hristos a petrecut pe pământ încă vreme de 40 de zile, timp în care S-a arătat de mai multe ori atăt femeilor mironosite, cât și ucenicilor Săi, vorbindu-le și încredințându-i că El este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu și că trebuia să pătimească toate pentru mântuirea oamenilor.
          Fiul Omului, la Înălțare intră in slava și odihna Tatălui, iar Duhul Sfânt, Mângâietorul Cel făgăduit, este trimis să lucreze la mântuirea lumii pe pământ.
          Astăzi ne amintim cu pioșenie și cu recunoștință de eroii neamului nostru, care prin devotamentul și jertfa lor s-au înălțat pe treapta cea mai de sus a binefacerii pentru neam și țară.
          Glorie lor, tuturor eroilor si veșnică pomenire și recunoștință.
Astăzi spunem într-un glas : Hristos S-a înălțat! și răspundem Adevărat S-a înălțat!


                                                    Prof. Anamaria BOLD-COTUNA