ocultismul forma pervertită a sacralităţii,cap. XII

Ţelurile mişcării New Age vizează în primul rând schimbarea şi transformarea actualei lumi într-un nou paradis ce se va realiza în era cea nouă a unităţii, a armoniei şi iubirii universale. Pentru aceasta fiecare individ trebuie să-şi lărgească conştiinţa până la identificare cu cosmosul. Religiile dualiste trebuie să dispară dând loc unei noi religii universale neopăgâne şi panteiste. În viitorul stat mondial culturile naţionale nu îşi au locul, deci trebuiesc abandonate. Printre metodele principale de dezvoltare a conştiinţei sunt practicile psihotehnicilor dezindividualizante şi inducerea experienţei transpersonale. Filozofia transformistă pătrunde şi în sfera politicului şi economicului, la început sub forma militantismului ecologist, cu imperativul de a reveni la măsura umană şi a salva ecosistemul, iar apoi printr-o ofensivă politică a verzilor ce au ridicat ecologismul la rang de ideal politic. În programele lor sunt şi următoarele puncte: ocrotirea naturii, pace, dreptate, iubire, libertate sexuală, legitimarea homosexualităţii. Mişcarea ecologică devine membră integrantă a mişcării New Age prin viziunea holistă, prin înclinaţii oculte, prin promovarea strategiilor de tip reţea şi prin integrarea în concepţia şi programul lor a mişcării feministe, a antropologiei androgine, înălţând modelul androgin al omului la rang de ideal politic. Se înţelege prin androgin nu hermafroditism, ci reunirea unor însuşiri masculine şi feminine în plan sufletesc. Ca revendicare androgenitatea pretinde integrarea de către fiecare individ uman a celuilalt sex în propriile dimensiuni psihice. Spiritualitatea New Age revendică o lărgire a conştiinţei atât pentru bărbat cât şi pentru femeie până la integrare şi identificare reciprocă. Omul androgin al viitorului va avea cultivat în sine sentimentul apartenenţei la ordinea cosmică şi reflectarea macrocosmosului în microcosmosul uman. Androginitatea se va dezvolta în plan psihic, nu fizic. Procesul este lăuntric dar va duce şi la schimbări de comportament. Mişcarea New Age dispune de o filozofie organizatorică a cărei principală caracteristică este conceptul „network”, adică reţea . Acest concept presupune o structură neierarhică, neautoritară. Astfel mişcarea New Age şi-ar avea specificul organizatoric într-o mulţime de personalităţi şi grupuri răzleţe răspândite în întreaga lume, dar cu aceleaşi idealuri şi concepte, legătura dintre ele fiind mai ales de natură spirituală. Grupurile singulare sunt înţelese ca nişte moduri ale unui imens năvod ce cuprinde lumea. Reţeaua are în componenţa ei şi unele instituţii, dar despre acest lucru nu se spune nimic, deoarece contrazice principiul reţelar. Datorită principiului reţelar şi al gândirii holiste sub aripa largă a mişcării New Age încap organizaţii şi curente aparent în contradicţie prin doctrina lor (mişcarea harismatică şi satanismul), dar unite prin scopul lor acela de a distruge creştinismul autentic (ortodoxia). Una din sloganurile mişcării este unitate în diversitate deci ar fi o greşeală să căutăm asemănări între aparţinătorii mişcării. New Age are la bază o diversitate de credinţe care totuşi au un numitor comun aparţinând aceluiaşi manipulator, Lucifer. Printre liniile gândirii New Age se pot stabili totuşi câteva caracteristici comune.
- aşteptarea unei perioade de dezvoltare spirituală la nivel planetar , aşteptarea unei ere noi în care va domnii pacea , dragostea , înţelegerea între oameni de diferite religii
- aşteptarea unui mesia (Maitreya) ce are rolul de a duce pacea globală (pe acesta noi creştinii îl identificăm cu antihrist)
- era creştină simbolizată de era peştilor este pe sfârşite aşa cum şi închinarea adusă lui Hristos este pe sfârşite
- timpul este ciclic , omul nu moare ci se reîncarnează
- prin meditaţie omul ajunge la cunoaşterea sinelui , iar prin cunoaşterea sinelui vor cunoaşte existenţa scânteii divine din ei şi vor conştientiza că sunt parte a divinităţii (panteism)
- folosirea practicilor magice păgâne
- dezvoltarea puterilor paranormale considerate a fi zestre nativă
- existenţa unor ghizi spirituali cu care se poate intra în legătură prin intermediul unor persoane iniţiate cu rol de medium
- credinţa în existenţa lumilor paralele
- o nouă perspectivă asupra credinţei creştine. Iisus Hristos nu este Fiul lui Dumnezeu ci un maestru, iluminat , profet al cărui învăţături au fost falsificate de Biserică
- înlocuirea dogmelor a tradiţiei bisericeşti cu experienţa imediată (meditaţia transcedentală)
- transformarea membrilor grupului de meditaţie în oameni lipsiţi de personalitate şi total aserviţi liderului (guru)
- pregătirea omenirii pentru o lume fără frontiere, fără îngrădiri
Conform ideologiei New Age este suficient ca o grupare să aibe o singură caracteristică din cele amintite mai sus pentru a fi considerată new age-istă.Pr Tudor Budeanu