De acum veţi vedea cerul deschizându-se şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi pogorându-se peste Fiul Omului (In. 1,51)

Fraţi creştini,

Ne aflăm în prima duminică din postul mare, numită şi Duminica Ortodoxiei, deoarece azi ne amintim de biruinţa Bisericii asupra tuturor învăţăturilor greşite ce au lovit timp de secole în unitatea ei. Ne amintim de biruinţă tocmai acum deoarece postul este cu adevărat biruinţă, este o continuare a muceniciei, o ridicare la o nouă viaţă, pe care nu o trăim singuri, ci alături de Hristos în cadrul comunităţii. Astăzi Domnul ne promite că cei ce vor dori să-L urmeze pe calea postului, vor avea parte de ceva minunat, vor vedea cu adevărat slava lui Dumnezeu. În fiecare duminică din post vom fi martorii unor evenimente unice, menite să ne întărească credinţa că Iisus Hristos este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu.
Fiecare duminică din postul mare este o treaptă ce ne apropie mai mult de momentul în care Domnul va învia în slavă, făcându-ne părtaşi învierii Sale.
Astăzi Domnul este la începutul propovăduirii Sale, aşa cum şi noi suntem la începutul postului, alege primii ucenici cărora se descoperă ca fiind Mesia. Este suficient ca să amintească un mic amănunt din viaţa lui Natanael, ca acesta să exclame: ,,Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti Împăratul lui Israel”. Natanael împreună cu primii ucenici l-au urmat pe Domnul fără să ştie cu precizie unde va duce drumul pe care pornesc, noi azi ştim cu precizie că drumul postului duce la descoperirea slavei, a luminii celei neapropiate. Tot ce trebuie să facem este să urmăm pe Domnul nostru pe calea postului, ştiind că fără efort nu este mântuire, iar în efortul nostru nu suntem singuri, Hristos posteşte alături de noi, iar noi suntem prin post alături de sfinţii lui Dunmezeu. Nu există nici o altă cale prin care noi să arătăm lui Dumnezeu dragostea noastră decât postul, care nu este al nostru, ci a comunităţii, a Bisericii şi astfel fiind în post rămânem în Biserică.
Ştiu că vor fi destule voci potrivnice postului, dar din vieţile sfinţilor aflăm că ei au postit cu toţii, au postit înaintaşii noştri iar Dumnezeu a fost cu ei în încercări şi necazuri. Cu noi este Dumnezeu câtă vreme şi noi vrem ca El să fie cu noi.

Pr. Tudor BUDEANU