O PILDĂ ÎMPOTRIVA PRETEXTELOR, PILDA CELOR POFTIŢI LA CINĂ (LC. 14, 16-24)

Fraţi creştini,
Suntem în duminica sfinţilor strămoşi, duminică ce ne aminteşte de proorocii, patriarhii, judecătorii, oameni care au trăit cu speranţa de al vedea pe Mesia dar nu au reuşit. Pilda de azi ne vorbeşte despre un om bogat, care poate fi uşor asemănat cu Dumnezeu, ce a dorit să facă ospăţ mare, iar când totul a fost gata a chemat pe cei care au fost invitaţi să vină la cină. Cei chemaţi au început să se scuze ca şi cum ar fi fost toţi înţeleşi, căutând motive pentru refuzul lor.
Stăpânul s-a supărat şi a chemat pe alţii, ca să se umple casa lui, pentru că cei chemaţi nu au fost vrednici de cină. Pilda este uşor de înţeles: Dumnezeu este cel care a chemat la sine pe poporul Israel care adeseori a căzut de la credinţă, iar când a venit Mesia cu invitaţia de a participa la cină au refuzat. Dumnezeu cheamă la sine neamurile care prin Hristos sunt noul Israel, poporul ales.
Dumnezeu ne cheamă mereu la cină prin glasul preotului din cadrul Sfintei Liturghii ,,cu frică de Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste să vă apropiaţi”, chemare ce rămâne de multe ori fără răspuns. Hristos se adresează tuturor, unii aud şi intră în dialog, alţii resping chemarea pe diverse motive, de cele mai multe ori banale.
La Liturghie, unde este masa Împărăţiei, primim cea mai de preţ hrană, Trupul şi Sângele Domnului. Avem nevoie de acest dar de preţ, deoarece fără Euharistie nu putem face nimic. Este modul creştin de a privi lumea prin potirul lui Hristos, care ne uneşte pe toţi şi ne transformă în cărămizi vii ale trupului Său tainic, Biserica. Fără participare la cină, nu putem simţi viaţa cea adevărată, care izvorăşte din Biserica cea vie a lui Hristos. Suntem chemaţi mai mult în această perioadă a anului, să ne apropiem de Izvorul Vieţii, căutând să eliminăm pretextele care ne îndepărtează de Dumnezeu, deoarece cei ce doresc cu adevărat vor gusta din cina pregătită în cer.

Pr. Tudor BUDEANU