Naţionalismul

În întreaga istorie modernă a României, naţionalismul românesc a cunoscut trei perioade de înflorire. Prima perioadă a fost de sorginte masonică, fiind întruchipat de generaţia paşoptistă de la 1848. A doua perioadă a naţionalismului românesc a fost concretizată în Mişcarea Legionară, iar a treia perioadă a fost naţionalismul comunist din perioada ceauşistă. Deşi de origine masonică, mişcarea naţionalistă a paşoptiştilor a avut o finalitate benefică pentru neamul românesc, culminând cu unirea Moldovei cu Ţara Românească din anul 1859. Naţionalismul comunist din perioada lui Ceauşescu îl ştim cu toţii. Un naţionalism ateu, fără Dumnezeu, dar totuşi naţionalism, în sensul neatârnării şi independenţei tării din toate punctele de vedere. Naţionalismul Mişcării Legionare este singurul Naţionalism autentic, curat, altoit pe valorile creştine tradiţionale ale neamului românesc.
Trebuie spus că a fi naţionalist înseamnă că vrei binele neamului tău şi al tării tale. Nu înseamnă ură pentru alte neamuri, rase sau etnii. Din contră, înseamnă respect pentru ceilalţi, atât timp cât aceştia nu-ţi afectează integritatea neamului tău (nu poţi fi tolerant cu ţiganii, de exemplu, atât timp cât aceştia fură, cerşesc, înşeală, vor să se pună stăpâni pe ţara ta, dar eşti tolerant cu cei care muncesc cinstit şi respectă pământul care-i hrăneşte pe ei, cât şi pe noi. Un alt exemplu: respectăm poporul maghiar, îi apreciem valorile, dar nu putem sta cu mâinile în sân la o posibilă ameninţare din partea lor).
Revenind la Mişcarea Legionară, aceasta a luat fiinţă într-un context istoric favorabil dezvoltării sentimentului naţional, respectiv la puţin timp după Marea Unire din anul 1918, dar şi într-o perioadă când România era ameninţată de extinderea comunismului bolşevic ateu. Mişcarea Legionară, numită Legiunea Arhanghelului Mihail, condusă de Corneliu Zelea Codreanu, nu a fost o mişcare politică, deci nu a urmărit preluarea puterii. Ea a urmărit renaşterea spirituală a neamului românesc, formarea de caractere puternice, fundamentate pe virtuţile creştine. Membrii ei au jurat să alunge luxul şi îmbuibarea din vieţile lor, au jurat să-şi slujească ţara până la jertfa supremă şi mulţi au şi înfăptuit-o. Au luptat pentru Hristos pe frontul Spaniei naţionaliste şi au murit pentru El, primind moarte de mucenici. Atâta putere de jertfă au avut, încât nici moartea nu i-a biruit şi ştiţi de ce? Pentru că au luptat pentru Dumnezeu şi Ţară.
Şi totuşi de ce au fost ei prigoniţi şi întinaţi? Tocmai pentru că au luptat împotriva politicianismului servil intereselor străine, tocmai pentru că au luptat contra comunismului ateu şi a tuturor trădătorilor şi vânzătorilor de neam şi ţară.
Dar de ce sunt ei prigoniţi şi astăzi? Pentru că şi acum comuniştii ne conduc, pentru că trădătorii ce ne vând ţara să nu fie deranjaţi. De la Carol al II-lea până la Ion Iliescu au fost batjocoriţi şi întinaţi. Au suportat chinurile şi închisorile carliste, apoi pe cele comuniste. Au fost chinuiţi, torturaţi, au îndurat toate cu demnitate şi credinţă, care i-a speriat pe însuşi călăii lor. Sufletul lor de stâncă trece veacurile şi iată, încă mai înspăimântă pe trădători şi pe necredincioşi. Au fost ucişi pentru că au îndrăznit să creadă în învierea neamului românesc.
Astăzi comoditatea şi lenea ne-au dus într-o stare de anestezie generală. Nu mai suntem în stare să spunem şi să susţinem adevărul, dar să mai luptăm pentru el. Ne mulţumim cu stomacul plin şi circul de la televizor, iar sufletul nostru românesc se stinge. Trăim vremurile când virtuţile creştine dispar, când perversitatea a luat locul demnităţii, când comoditatea şi lenea au furat românului spiritul de jertfă, când minciuna a luat locul adevărului, când ştiinţa la înlocuit pe Dumnezeu şi când omul se mântuieşte singur, fără Mântuitorul.
Se cuvine ca aceşti tineri frumoşi care practic au fost şi sunt Legiunea Arhanghelului Mihail, să fie măcar reabilitaţi şi redaţi României aşa cum au fost ei, iar noi cei tineri să le urmăm exemplul de virtute şi dragoste pentru Dumnezeu şi Ţară, pentru ca duhul lor să nu moară. Legiunea Arhanghelului Mihail nu se mai poate recrea. Ea a fost unică şi oamenii săi au fost unici. Practic a fost potrivită timpului ei. Noi astăzi, trebuie să luptăm contra decadenţei morale a poporului nostru, contra globalizării conştiinţei, care prin dezrădăcinarea omului de Dumnezeu şi neam, pune stăpânire pe minţile tinerilor noştri. Această luptă nu o putem duce decât dacă ne schimbăm pe noi. Nu putem să schimbăm lumea, dar o putem îmbunătăţii prin schimbarea noastră.
În lumea aceasta trei lucruri sunt sfinte: Dumnezeu, Neamul (Ţara) şi Familia. Acestea sunt valorile neamului românesc. Să ne ajute Dumnezeu să le păstrăm sfinte în veci, aşa cum le-am găsit. Amin!


DUMITRU Măgureanu