Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate celelalte se vor adăuga vouă (Mt. 6, 33)

Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate celelalte se vor adăuga vouă (Mt. 6, 33)


Fraţi creştini,
Am parcurs împreună o săptămână marcată de o sărbătoare dragă nouă măcenilor, Sânzienele sau Naşterea sfântului Ioan Botezătorul hramul bisericii noastre. Este ziua patronului spiritual al comunei noastre, zi de pomenire a celui mai mare bărbat aşa cum a fost numit de Domnul nostru Iisus Hristos. Azi ne aflăm în ajunul unei alte sărbători pentru care Biserica s-a pregătit cu post, Sfinţii apostoli Petru şi Pavel. Iată avem înaintea noastră trei modele demne de urmat, trei bărbaţi care prin viaţa lor au arătat că sfinţenia este nu doar realizabilă, ci este o chemare pentru fiecare creştin. Deşi provin din medii diferite, se identifică prin aceeaşi dragoste faţă de Dumnezeu, prin aceeaşi putere de mărturisire şi jertfă. Au înţeles şi au trăit din plin cerinţele evanghelice, urmând necondiţionat lui Dumnezeu. Ioan Botezătorul, exemplu de curaj, Sfântul Apostol Pavel, teolog desăvârşit, Sfântul Apostol Petru, primul care a mărturisit pe Iisus Hristos ca fiind Mesia. Toţi trei au căutata mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu, iar celelalte s-au adăugat lor.
Textul evanghelic de azi din Predica de pe munte ne îndeamnă să nu ne îngrijorăm de ce se întâmplă în jurul nostru: de ce vom mânca, de ce vom bea, cu ce ne vom îmbrăca, deoarece Dumnezeu ştie mai înainte de a cere noi ce trebuinţe avem. Este important să reţinem că Domnul, nu ne spune să nu muncim, ci doar să nu ne îngrijoram, adică să avem încredere deplină în El.
Grija zilei de mâine este din ce în ce mai covârşitoare pentru mulţi dintre fraţii noştri, însă noi ştim că voia lui Dumnezeu se va împlini indiferent dacă ne îngrijorăm sau nu. Adevărul este dureros pentru mulţi dintre noi: nu suntem în stare să acceptăm că nu avem nimic şi că totul este dar de la Dumnezeu, şi că este suficient să credem şi să dorim ca El să ne călăuzească paşii, şi problemele noastre se vor rezolva. Cei mai mulţi dintre noi nu avem probleme mari, ci de cele mai multe ori mici mofturi pe care dacă nu le realizăm devenim trişti. Pentru cei mai mulţi dintre creştini procurarea celor de strictă necesitate nu e o problemă, deci ar trebui sa fim extrem de fericiţi şi totuşi nu suntem. Primii creştini găseau bucurie în încercări, în necazuri, văzând în ele modalităţi de a primi harul lui Dumnezeu. Noi nu îndrăznim să cerem încercări, deoarece ne plângem şi de puţinele ispite pe care Dumnezeu le îngăduie spre îndreptarea noastră. Căutăm mai mult lumea şi plăcerile ei decât Împărăţia lui Dumnezeu şi ciudat, Domnul nu spune să nu ne bucurăm de cele lumeşti, ci doar să căutăm întâi dreptatea lui Dumnezeu şi celelalte se vor adăuga, pentru că dacă găsim calea spre El am primit Totul, şi dacă avem totul fără El, nu avem nimic.
Paisie Aghioritul spunea că trebuie să vedem pe Hristos în toate lucrurile, deoarece prin El toate se vor desluşi. Să lucrăm aşadar cu credinţă şi cu dragoste creştină, fiind convinşi că orice încercări pot fi trecute cu Dumnezeu alături.

Preot Tudor Budeanu