BOTEZUL DOMNULUI


           


 În fiecare an la 6 Ianuarie sărbătorim cu bucurie Boboteaza sau epifania cum era denumită în popor această sărbătoare. Epifania, deoarece taina Treimii se arată de această dată desluşit, Tatăl glăsuia din cer, Fiul era în apa Iordanului,iar Duhul Sfânt se pogoară în chip de porumbel asupra Domnului Iisus Hristos. Acest adevăr se ilustrează excepţional în troparul sărbătorii, cântec cu  care noi creştinii ortodocşi suntem familiarizaţi deoarece îl cântăm cu drag la sfinţirea caselor În Iordan botezându-Te Tu Doamne, închinarea Treimii s-a arătat, că glasul Părintelui a mărturisit ţie, Fiu iubit pe Tine numindu-Te şi Duhul în chip de porumbel a adeverit întărirea Cuvântului, Cel ce Te-ai arătat Hristoase Dumnezeule şi lumea ai luminat, Mărire Ţie. În Biserică astăzi se sfinţeşte apa cu care mai apoi se vor sfinţi casele creştinilor ortodocşi, astfel încât să fim cu toţii părtaşi la viaţa cea nouă adusă de Hristos, care prin coborârea Sa în apa Iordanului a sfinţit natura creată.Cântarea ne aminteşte de teama Iordanului, care s-a întors înapoi, adică şi-a schimbat cursul, în momentul în care a văzut focul Dumnezeirii păgorându-se. Întreaga fire este ridicată la frumuseţea cea dintâi prin venirea lui Hristos la botez. La  botezul de la Iordan Hristos Domnul nostru este prezentat lumii pentru prima oară ca fiind Mesia, iar prezentare o face un om deosebit, iubit şi ascultat de iudei, Ioan Botezătorul. Acesta a fost rostul botezului,  mult deosebit de botezul creştin. Nu putem interpreta gestul Mânturitorul de a se boteza la 30 de ani în mod sectar, ca pe un exemplu în sprijinul primirii botezului la vârsta maturităţii . Botezul pentru noi înseamnă moarte şi înviere cu Hristos şi nu doar un act extern de aderare la o comunitate oarecare. Boboteaza ne aminteşte şi de botezul nostru prin care am devenit cetăţeni ai Împărăţiei lui Dumnezeu, deci ne bucurăm împreună cu toţii de această mărită sărbătoare.