Sfântul şi Dreptul Iov


Sfântul şi dreptul Iov a trăit în Avsitida, teritoriu între Arabia şi Idumeea. Tatăl său se numea Zaret, iar mama sa, Vosora. Persoana lui Iov este una istorică, nu este o legendă sau un mit. Despre existenţa istorică a lui Iov ne certifică Iezechiel care îl aminteşte pe Iov drept unul dintre cei mai mari drepţi ai Vechiului Testament, alături de Noe şi Daniel; Isus, fiul lui Sirah - Iov a ţinut fără abatere toate căile dreptăţii; Iacob - Iov este un model de răbdare pentru cei credincioşi.
Sfântul şi dreptul Iov a fost un bărbat cinstit, drept şi temător de Dumnezeu, şi foarte bogat.
Când a împlinit 70 de ani, Dumnezeu a îngăduit să cadă asupra lui cumplite ispite aduse de diavol. Într-o singură zi, Iov şi-a pierdut toată averea, şi în aceeaşi zi i-au murit toţi fiii şi fiicele. După aceea el însuşi a căzut în nişte boli cumplite, trupul lui prefăcându-se tot într-o rană din cap până în picioare. Dar Iov nu a grăit nimic rău împotriva lui Dumnezeu, ci a îndurat tot chinul cu răbdare până la sfârşit. De amintit sunt şi cuvintele lui: "Gol am ieşit din pântecele mamei mele şi gol mă voi întoarce în pământ".
După toate cele îndurate, Dumnezeu i-a întors deplin sănătatea, i-a dat bogăţii mai mari decât avusese înainte, şi i-a dăruit alşi şapte fii şi trei fiice, tot atâţia copii câţi îi muriseră. Sfântul şi dreptul Iov a trăit încă 170 de ani după această mare încercare, ajungând până la vârsta de 248 de ani. În toţi anii vieţii lui pe pământ dreptul Iov a adus neîncetat slavă lui Dumnezeu.
Sfântul şi Dreptul Iov este socotit de toată creştinătatea ca fiind pilda de răbdare în încercările îngăduite de Dumnezeu. Sfântul şi dreptul Iov se prăznuieşte pe 6 mai.

http://www.crestinortodox.ro/calendar-ortodox