Ne vorbeşte Părintele Epifanie LA AŞA POPOR, AŞA CONDUCĂTORI

Este ceva adevăr atunci când se spune: „la aşa popor, aşa conducători”?
Arhimandritul Epifanie/ Da. Acest lucru reiese cu limpezime din Vechiul Testament, care se mişcă în cadrul următoarei scheme: apostazie – pedeapsă; pocăinţă – mântuire.
Dacă se întâmplă ca Israelitenii să apostazieze de la Dumnezeul cel adevărat, El îngăduia unui popor învecinat – Filistenilor, Ievuseilor, Gherghesenilor sau altora – să-i înrobească. Israelitenii gemeau sub jug, se pocăiau şi strigau din adâncul sufletului după izbăvire. Atunci, Domnul se milostivea şi trimitea cândva pe Sampsón, altădată pe Iafté, alteori pe Ghedéon ca să-i elibereze de duşmani şi din robie. Poporul Israelitean s’a mişcat mereu în cadrul acestui ciclu.
Aşa se întâmplă, într’un fel, şi cu noi astăzi; când încălcăm voia lui Dumnezeu sau facem un anumit păcat greu, El îngăduie o pedeapsă. Când spun pedeapsă, nu înţeleg răzbunare, ci o anumită corecţie care intervine în viaţa noastră, o lucrare pedagogică din partea lui Dumnezeu, pentru ca să ne pocăim; după pocăinţă, urmează reabilitarea noastră.
Deseori cârtim din pricina conducătorilor religioşi sau politici, însă nu ne gândim că ei sânt cei de care avem nevoie. Nu zic numai de cei de acum! Acelaşi lucru este valabil şi pentru cei de ieri sau de alaltăieri, dar şi pentru cei de mâine. După cum sântem, aşa conducători avem.

Poate ar fi mai bine să nu avem deloc conducători, întrucât nu sunt cum trebuie?

Arhimandritul Epifanie/ Dumnezeu a rânduit autoritatea şi stăpânirile în lume ca să nu fie anarhie. Spune undeva Sfântul Ioán Gură-de-Aur.: „Mai bine cârmuitori răi decât anarhie.”

Care ar trebui să fie poziţia noastră? Ce soluţie avem când ceilalţi fac păcate la vedere sau într’ascuns?

Arhimandritul Epifanie/ Noi să facem ceea ce cere de la noi dragostea lui Dumnezeu: „De iubiţi pre mine, poruncile mele păziţi.”/Io. 14: 15/Extras din lucrarea: „Toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm”- Arhimandrit Epifanie Theodoropulos, Ed. Predania, Bucureşti 2010