Pilda lucrătorilor răi

Fraţi creştini,
Pericopa evanghelică de azi, ne relatează o pildă rostită de Domnul Iisus Hristos, imediat după intrarea în Ierusalim, şi anume pilda lucrătorilor răi Mt. 21,33-44. Cei care ascultau această pildă erau iudeii care au venit să-L ispitească pe Domnul, încercând să caute pricină pentru condamnarea Lui (vezi Mt. 22,23-27). Prin pilda de azi Domnul a dorit să-i mustre pe evrei care sunt asemănaţi cu lucrătorii necredincioşi, care au primit de la stăpân (Dumnezeu) via, dar nu au adus roade la vreme. Dumnezeu a trimis la ei slujitori (proorocii) pe care evreii nu i-au primit, cei mai mulţi fiind ucişi. Atunci stăpânul viei hotărăşte să trimită pe Fiul Său pe care spera să-L asculte. Dar şi Fiul a avut aceeaşi soartă. Evreii nu pricepeau despre cine vorbeşte Domnul, şi când au fost întrebaţi ce măsură va lua stăpânul viei când se va întoarce, au răspuns pe cei răi cu răul îi va pierde iar via o va da altor lucrători. Se subliniază universalismul mântuirii, pentru că acei alţi lucrători aduşi la vie suntem noi creştinii, cei ce nu suntem de un neam cu Israel, dar suntem fii ai lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Timp de veacuri Biserica a păstrat învăţăturile primite de la Domnul, ca pe un sfânt tezaur, românii identificându-se cu ortodoxia pe care au moştenit-o direct de la apostoli. Mulţi au murit pentru această credinţă devenind sfinţi mărturisitori şi exemple de urmat peste veacuri.
Dacă în vremurile de acum nu suntem capabili să ne ridicăm la înălţimea vieţii lor, să ne amintim că Împărăţia lui Dumnezeu, iar ca o realitate a Împărăţiei, Biserica, se va lua de la noi şi se va da neamului care va aduce roade.
Poporul nostru a rodit mult în istorie, iar dacă acum nu putem rodi este vina noastră pe care trebuie să o asumăm. Să ne amintim ce valori au stat la baza vieţii înaintaşilor noştri şi să încercăm să înţelegem că drumul lor şi al nostru a fost şi va fi drumul muceniciei, la capătul căruia va fi Hristos.
Pr. Tudor BUDEANU