BUNAVESTIRE

În şirul sărbătorilor închinate Maicii Domnului se enumeră şi Bunavestire.
Ziua Buneivestiri, reprezintă pentru creştini un adevărat prilej de bucurie, pentru că odată cu ea a început un nou capitol în cursul lumii : istoria mântuirii neamului omenesc.
În această zi Sfântul Arhanghel Gavriil a intrat la Fecioara Maria şi a felicitat-o pentru rolul pe care avea să-l împlinească în iconomia mântuirii oamenilor, de a fi Maica Fiului lui Dumnezeu : „Bucură-te ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată eşti între femei!” , însă văzând că Fecioara Maria s-a speriat de această urare, îngerul a liniştit-o zicând : „Nu te teme , Marie, că ai aflat har de la Dumnezeu, şi iată vei zămisli în pântece şi vei naşte Fiu şi vei chema numele lui Iisus .
Acesta va fi mare, Fiul Celui Preaînalt se va chema şi Domnul Dumnezeu Îi va da Lui Scaunul tatălui său David şi împărăţia Lui nu va avea sfârşit” (Luca 1, 29-33).
Copleşită de aceasta veste, Fecioara Maria s-a tulburat pentru că ea îşi închinase toată viaţa lui Dumnezeu.
Îngerul Gavriil i-a spus: „Duhul Sfânt se va pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri, pentru aceea şi Sfântul care se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema.”
Pentru rolul deosebit de important, Maica Domnului este numită „chivot sfinţit”, „Maică a luminii” în lume.
Şi noi, Biserica ortodoxă, o întâmpinăm astfel pe cea mai fericită şi binecuvântată între femei cu cuvintele „Bine vesteşte pământule, bucurie mare, lăudaţi ceruri mărirea lui Dumnezeu”.
Maica Domnului se bucură de o cinstire deosebită şi din partea îngerilor, care nu încetează să o laude pe Împărăteasa cerurilor şi Maica milostivă a creştinilor.
Biserica îi aduce Sfintei Fecioare Maria un cult de supra-venerare şi o numeşte „mai cinstită decât Heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât Serafimii”.
Să nu încetăm aşadar, dragii noştri cititori creştini, să ne rugăm Maicii Domnului, să apelăm la milostivirea Sa, ca mijlocitoare între noi şi Fiul Său Preaiubit, ca El să primească jertfa şi rugăciunile noastre şi să ne mântuiască.
Toată nădejdea noastră spre tine o punem, Maica lui Dumnezeu, păzeşte-ne pe noi sub sfânt acoperământul tău.
Ne rugăm ţie şi zicem : „Apărătoare Doamnă, slobozeşte-ne dintru toate nevoile, ca să strigăm Ţie : „Bucură-te, Maică, Pururea Fecioară .” Amin!

Profesor de religie ortodoxă
Anamaria Georgiana COTUNA