Sunt Cel ce sunt - Daniel Brânzai

Sunt Pâinea vieţii ce-am venit să vă ridic din moarte,
Sunt Bob zdrobit şi măcinat; sunt Cel venit să poarte.
Sunt Trupul frânt şi închinat, sunt Jertfa din altare.
Sunt sânge scurs pentru păcat, sunt Miel pentru iertare.

Mâncaţi copii, Mi-e trupul tot ospăţ de pomenire,
Beţi vinul roş, că-n sânge sfânt e saţ pentr-omenire.
Mâncaţi şi beţi, din răni ce mor, luaţi viaţă pentru viaţă;
Din Leul mort, în stup cuprins, gustaţi şi luaţi dulceaţă.

M-am coborât din cer la voi în dar şi-n oferire,
Mâncaţi şi beţi, primiţi şi luaţi, sunt pentru ispăşire.
Veniţi cu toţi, sunt din destul, e loc pentru oricine.
Eu chem şi-aştept, iubesc şi plâng, Mă frâng şi pentru tine.

Nu vreau să pierd, vreau să întorc, sunt pentru mântuire,
Sunt Staul pentru cel pierdut, sunt Uşa de iubire.
Mi-e trupul frânt ca să intraţi şi-s stors pentru spălare.
Sunt şi Păstor, sunt şi Cuvânt, sunt pentru închinare.

Din veşnicia fără timp, M-am rupt pentr-o clipită
Şi-am coborât din infinit în lumea cea finită.
Sunt totuşi Eu, sunt necuprins, sunt Dumnezeu prin Sine,
De nu veniţi, rămân şi sunt; pieri-veţi în ruşine.