DUMINICA PĂRINȚILOR DE LA SINODUL I ECUMENIC

Frați creștini
Ne amintim în fiecare an cu o duminică înainte de Rusalii, de lupta pe care Biserica cea vie a lui Hristos a purtat-o pentru păstrarea credinței noastre. Cei mai mulți dintre noi știm istoria acestui sinod dar mai ales cauza convocării acestuia arianismul, erezia care susținea că Mântuitorul nu este născut din veci din Tatăl ci făcut de Tatăl, nu este deoființă cu Tatăl ci asemănător Tatălui. Toate aceste învățături au creat tulburare în Biserică, ceea ce determină convocarea primului sinod de către  împăratul Constantin cel Mare, sinod care va restabili  învățătura ortodoxă, adică va redacta primele articole de credință din simbolul pe care astăzi îl rostim în biserici sub forma crezului creștin.
Ceea ce doresc să subliniez, este capacitatea de excepție a Bisericii de a se mobiliza împotriva a tot ceea ce dezbină. Erezia arianistă continuă până azi sub multiple forme, cea mai cunoscută fiind învățătura martorilor lui Iehova, care nu fac altceva decât să aducă în actualitate erezii combătute demult. Hristos este pentru noi Dumnezeu adevărat, prin El noi cunoaștem pe Tatăl și Lui i s-a dat nume mai presus de orice nume, ca în numele Lui tot genunchiul să se plece, ale celor cerești și ale celor pământești, cum spune extrem de clar Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Filipeni. Vedem cum erezii vechi reapar în actualul decor al vieții din parohiile noastre, provocări vechi și mai noi încearcă să ne rupă de credința cea adevărată pe care trebuie să o mărturisim. Să stăm bine , să stăm cu frică, să luăm aminte........și să mărturisim pe Hristos viața cea adevărată.