VINEREA MARE

                                                      


                

       
                  ,,Ziua de astăzi, mai înainte a închipuit-o cu taină marele Moise zicând: şi a binecuvântat
Dumnezeu ziua a şaptea, că aceasta este ziua cea binecuvântată; aceasta este ziua
odihnei, în care s-a odihnit de toate lucrările sale, Unul-Născut, Fiul lui Dumnezeu, prin rânduiala morţii după trup odihnindu-se. Şi la ceea ce era iarăşi întorcându-se prin înviere, ne-a dăruit nouă viaţa veşnică, ca un bun şi iubitor de oameni.”(Prohodul Domnului)
Aceasta este ziua în care Cel ce a făcut cerul cu mâinile Sale, în mormânt se odihneşte pentru a nimici durerea morţii. Prin Patimile Sale Hristos a ridicat neamul omenesc la starea de dinainte de păcatul adamic. Hristos cuprinde în Sine tot neamul omenesc şi plăteşte cu moartea Sa păcatul omenirii.Firea noastră este ridicată ontologic. Astfel prin Hristos devenim regi ai creaţiei lui Dumnezeu. Vinerea Mare aminteşte fiecărui creştin ortodox că a primit de la Dumnezeu un mare dar, libertatea, iar preţul ei este este plătit integral de Hristos cu Viaţa Lui.