DUMINICA A PATRA DIN POST

VINDECAREA FIULUI LUNATIC
  
Fraţi creştini
Suntem în duminica a IV a din postul mare, duminică menţionată ca fiind duminica Sfântului Ioan Scărarul. Am învăţat în săptămânile trecute din Post  că Dumnezeu este prezent continuu în vieţile noastre , prin videcare slăbănogului. Apoi duminica Crucii ne reaminteşte că postul este de fapt o stare de jertfă la care trebuie să participăm toţi, având mereu înaintea ochilor Jertfa cea adevărată a Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
Duminica de azi ne învaţă cum să urcăm duhovniceşte treaptă cu treaptă ca pe o scară a cerului, aşa cun ne arată  Sfântul Ioan Scărarul, ce rămâne un model de postitor pentru fiecare dintre noi.Textul  Evangheliei de azi relatează minunea vindecării tânărului lunatic, adus înaintea Domnului de tatăl disperat, care nu mai ştia ce să facă. L-a adus pe tânăr la apostoli dar aceştia nu au putut să facă nimic.
Doctorul sufletelor şi a trupurilor, cel care a dăruit viaţa lumii, ştie neputinţa noastră, limitarea  posibilităţilor de cunoaştere şi totuşi exclamă:
"O, neam necredincios, până când voi fi cu voi? Până când vă voi răbda pe voi?"
Este de remarcat că Hristos nu se adresează direct acelui om necăjit din cauza bolii fiului său, ci întregului neam Israel şi prin aceasta şi Apostolilor. Un neam întreg a căzut în păcatul neascultării, un neam întreg s-a îndepărtat de Dumnezeu. Tânărul bolnav devine exponentul  un neam bolnav, un neam pe care diavolul îl aruncă la pământ şi spumegă neputincios. Parcă începem să ne recunoaştem în acest tablou al neputinţei. Neputincioşi în faţa încercărilor şi în faţa anotimpurilor tot mai capricioase. În faţa asaltului informatic, ridicăm umerii obosiţi. Avem acces la  atât de multă  informaţie, încât suntem practic intoxicaţi. De cine să mai acultăm? În ce direcţie să mergem? Cum să ne rezolvăm problemele, ca ele să fie rezolvate cu adevărat . Rezolvarea nu înseamnă amânarea inevitabilului, ci soluţionarea problemei din rădăcină. O neam necredincios! Oare a observat corect Hristos societatea noastră? Suntem chiar aşa de răi ? Priviţi în jur, avem atât de multe Biserici frumoase, care de cele mai multe ori sunt pline. Problema cea mai mare e că acest lucru nu se vede în exterior. După participarea la slujbe  rămânem mereu aşa cum am fost, fără mari modificări de comportament. Să nu credem că nu suntem responsabili de cei din jur. Eu postesc, mă rog, fac bine, nu sunt ca alţii........sunt cuvinte ce amintesc de poziţia vameşului, deloc agreată de Hristos. Trebuie să luptăm pentru binele unui neam, nu putem sta indiferenţi la căderile semenilor noştri. Ei sunt fraţi în credinţă şi chip a lui Dumnezeu. Omul căzut are nevoie de noi, are nevoie de alternative, de exemple concrete, de oameni care au reuşit să lupte pentru promovarea valorilor creştine, de noi cei ce nu suntem sfinţi, dar încercăm să trăim după poruncile lui Dumnezeu, cu urcările şi căderile noastre. Pe acest om şi pe acest neam îl ridică Hristos. Aşa cum gândirea New Age vorbeşte de revrăjirea lumii, noi vorbim de exorcizarea lumii, de curăţirea de păcate, pentru a oferi Creatorului nostru un cer şi un pământ nou, al cărui locuitor să fie omul înviat, nu omul  hipnotizat de vraja lumii moderne din care trebuie să ne desprindem prin mijloacele indicate de Evanghelia de azi:post şi rugăciune.