DUMINICA  RUSALIILOR
POGORÂREA DUHULUI SFÂNT

Fraţi creştini
Biserica noastră creştin ortodoxă prăznuieşte astăzi momentul pogorârii Sfântului Duh, zi în care se naşte Biserica lui Hristos ca şi comunitate de credincioşi.
Cartea Faptelor Apostolilor releatează pe larg în capitolul 2 tot ce s-a întâmplat: 1. Şi când a sosit ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. 2. Şi din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet, ca de suflare de vânt ce vine repede, şi a umplut toată casa unde şedeau ei. 3. Şi li s-au arătat, împărţite, limbi ca de foc şi au şezut pe fiecare dintre ei. 4. Şi s-au umplut toţi de Duhul Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi. 5. Şi erau în Ierusalim locuitori iudei, bărbaţi cucernici, din toate neamurile care sunt sub cer. 6. Şi iscându-se vuietul acela, s-a adunat mulţimea şi s-a tulburat, căci fiecare îi auzea pe ei vorbind în limba sa. 7. Şi erau uimiţi toţi şi se minunau zicând: Iată, nu sunt aceştia care vorbesc toţi galileieni? 8. Şi cum auzim noi fiecare limba noastră, în care ne-am născut? 9. Parţi şi mezi şi elamiţi şi cei ce locuiesc în Mesopotamia, în Iudeea şi în Capadocia, în Pont şi în Asia, 10. În Frigia şi în Pamfilia, în Egipt şi în părţile Libiei cea de lângă Cirene, şi romani în treacăt, iudei şi prozeliţi, 11. Cretani şi arabi, îi auzim pe ei vorbind în limbile noastre despre faptele minunate a lui Dumnezeu. Este împlinirea promisiunii Măntuitorului care a spus că nu ne va  lăsa singuri ,,iată Eu trimit peste voi făgădiunţa Tatălui meu”(Lc 24,49) fiind cuvintele adresate ucenicilor înainte de Înălţarea la cer. Duhul Sfânt, a treia persoană a Sfintei Treimi actualizează pentru noi în fiecare liturghie jertfa de pe Golgota. Pentru noi creştinii ortodocşi fiecare liturghie este cincizecime, deoarece Duhul Sfânt se pogoară peste darurile aduse de noi ,iar acestea se vor schimba în trupul şi sângele Domnului. De la Rusalii şi până acum noi Biserica, mireasa lui Hristos suntem într-o continuă epicleză. Duhul Sfânt sfinţeşte vieţile noastre fiind vistierul bunătăţilor şi dătător de viaţă. Troparul praznicului ne arată că Duhul Sfânt dăruieşte un sens nou vieţilor noastre “Binecuvantat eşti, Hristoase, Dumnezeul nostru, Cela ce preaînţelepti pe pescari ai aratat, trimiţându-le lor Duhul Sfânt, şi printr-înşii lumea ai vânat, Iubitorule de oameni, mărire Ţie.” În cuvinte simple troparul redă peste veacuri acest mare adevăr la schimbării. Lumea a fost atrasă la ,,mreaja credinţei” de pescarii deveniţi apostoli preaînţelepţi, însă nu cu forţe proprii ci prin darul Duhului Sfânt, dar pe care fiecare din noi îl primim la Taina Botezului. Rusaliile ne amintesc de zorii credinţei, de acele zile în care creştinii erau trup şi suflet alături de Hristos oferindu-ne tuturor modele de viaţă. La viaţa cea nouă în Hristos prin mijlocirea Sfântului Duh suntem chemaţi toţi în această minunată zi, deoarece Dumnezeu revarsă harul său peste veacuri.Preot Tudor BUDEANU