Centrul divin al lumii


Familia este un subiect foarte discutat în Epoca Contemporană. Desigur că ea a reprezentat un loc primordial dintotdeauna şi este dezbătută din toate punctele de vedere: sociologic, psihologic, pedagogic, literar, o vedem în presă unde ni se prezintă destrămată, bolnavă şi bătrână, căzută la pământ, ruptă de raza născătoare a Divinităţii. În şcoli, da, ni se mai spune cât este de esenţială relaţia copilului cu părinţii şi cât de primejdioasă ar fi lipsa de comunicare între membrii unei familii.
În muzica noastră, familia nici nu mai apare. Suntem drogaţi cu violenţă şi sex iar asta ne înjoseşte atât de mult încăt uităm de palmele care ne-au măngăiat de când am deschis ochii pentru prima dată, de braţele care ne-au protejat de când am fost fragezi şi lipsiţi de resentimente, de iubirea nepieritoare din ochii înlăcrimaţi ai bunicilor care a apărut încă dinainte să ne naştem. Muzica de astăzi este menită să ne îmbolnăvească şi să ne separe de cel mai stabil şi fortificat stâlp în care ar trebui să ne formam sufletul către Dumnezeu.
Se mai vorbeşte astăzi de familie; ca un grup mai mult sau mai puţin numeros, ca un ansamblu de relaţii între două sau mai multe persoane, ca un sistem unit prin interese şi valori asemănătoare, ca un loc de formare a altor generaţii, de dezvoltare şi împlinire a iubirii, a progresului în cadrul unei societăţi, dar foarte puţini vorbesc despre ea ca şi centrul divin al lumii, ca sămânţa pură brăzdată de suflul lui Dumnezeu pe pământ pentru a ne mântui, a ne face demni de Împărătia Sa.
Nici măcar orele de religie nu ne vorbesc despre familie, sunt doar de umplutură, un mijloc de a demonstra cât suntem noi, românii, de ‘credincioşi’. Câtă falsitate, ce ipocrizie! Superficiali şi josnici. Am fi asemănaţi mai mult cu nişte câini turbaţi care spală boarfele murdare ale altora pentru a câştiga beneficii şi a ne făli că am ajuns şi noi ‘domni’. Pretindem mereu că suntem altcineva, măștile deja se urâţesc pe zi ce trece, obosite şi ele de cât de des le purtăm.
Oare chiar nu avem pic de mândrie, măcar un dram de demnitate? Nimic? Da! Asta suntem, un mare şi jegos nimic. Înaintaşii noștri au luptat atât de mult pentru a schimba superficialitatea şi ignoranţa, de a introduce şi în noi puţină cultură şi dorinţă de progres şi mai ales de a ne învăţa să fim noi, cei unici şi originali. Ne-au spus că orice am face să îl facem bine, să conţină amprenta noastră, nu imitaţii, nu falsificări, nu furturi. Ci doar sufletul nostru şi credinţa în Dumnezeu. Junimea, paşoptiştii şi alte grupări au luptat şi au susţinut religia ca temei fundamental de progres. Însă pentru cine? Cui îi mai pasă, cine îi mai ascultă? Am făcut această paranteză pentru a vă demosntra că toate eforturile celor din urmă au fost zadarnice: orele de religie, practic nu există, şi mai rău, profesorii vorbesc de cu totul şi cu totul altceva. Biserica şi-a pierdut din importanţa pe care o avea odată, dovadă că în ziua de azi din ce în ce mai puţine personae o mai frecventează, acelea fiind adesea bătrânii care cocoşaţi, gârboviţi, nu se sfiesc să îşi deschidă poarta către Dumnezeu.
Aşadar, familia ce loc poate să ocupe ca şi esenţă absolută a Divinităţii? Ne şocăm adesea când vedem pe stradă: copii înjurându-şi părinţii, blestemându-i, vecini care se mai plâng că nu pot dormi noaptea de ţipetele unor tineri căsătoriţi. Ne întrebăm de ce există atâtea divorţuri, atâţi copii orfani şi femei bătute? De ce familia dispare încetul cu încetul din piedestalul care brăzdează lumea? Răspunsul meu şi al multora care observă cu stupoare acest fenomen este simplu: nimeni nu mai o consideră cadoul cel mai de preţ pe care ni l-a oferit Dumnezeu, îngerii noștri păzitori şi muza noastră cerească. De fapt, dacă noi am atribui fiecărei minuni, fiecărei fiinţe dragi şi chiar unui moment dificil din viaţa noastă o valoare spirituală, sacră, dacă am fi conştienţi de menirea sfântă a unor lucruri, nu am mai îndrăzni niciodată să facem rău, să rănim acele lucruri conştient. De aceea, copiii, noi-adolescenţii, şi chiar cei de vârsta a 2-a am pierdut din vedere adevăratul rol al familiei şi pentru că nu simţim acest suflu sfânt îndreptat spre noi, ne considerăm îndreptăţiţi să facem ce vrem şi să-l călcăm în picioare.
Mă înseninez uneori când mai văd cupluri de 60-70 de ani pe stradă cu aceeaşi veselie care ar trebui s-o aibă tinerii din ziua de azi. Copii jucându-se prin parc sub privirea protectoare a părinţilor, îmbrăţişări şi vorbe calde…aceasta este imaginea lui Dumnezeu, pe care am rupt-o şi am şifonat-o.
Iată motivul de la care pornesc toate problemele lumii: suntem privaţi de cea mai importantă educaţie, singura care ne poate ajuta să ne formăm ca fiinţe umane drepte şi curate înaintea lui Dumnezeu. Dacă familia ar fi cu adevărat familie n-am fii înglobaţi în minciună, demagogie şi trădări.
Dacă ar fi să privesc în ansamblu lumea Contemporană aş putea s-o numesc orfană, deoarece lipsa unui cămin solid este din ce în ce mai vizibilă şi ne atacă în cel mai dureros mod, privându-ne de iubire, privându-ne de Dumnezeu.

                                                                    

     Adriana Cazan