ocultismul,forma pervertită a sacralităţii,cap XIX


Am menţionat la începutul părţii a doua a lucrării că întreg mecanismul New Age se pune în mişcare având ca şi scop ultim modificarea vieţii, modificarea omului, scoaterea lui de sub tirania religiei creştine şi orientarea lui spre Lucifer care este considerat îngerul luminii, al bunătăţii şi bunăstării. Am prezentat pe scurt cum acţionează ideologia holistă pe unul din planurile fundamentale ale vieţii, adică în sfera economică şi socială. Însă globalizarea privită ca pilon a mişcării New Age nu atinge numai aspectele menţionate, deoarece dacă ar fi aşa această problemă ar trebui discutată de economişti şi sociologi. Problema pusă în discuţie aduce implicaţii grave în sfera ontologică şi astfel ridică probleme teologice. Globalismul ca ideologia globalizării este „o primejdioasă utopie post modernă vizând crearea unui om nou şi a unei noi ordin mondiale”. Această ideologie vizează anihilarea diversităţii personale a indivizilor (realizarea androginului) deoarece omul pentru a corespunde noilor cerinţe trebuie să facă acest uriaş salt în istorie, să fie nivelat, aservit tehno-ştiinţei şi economiei libere globalizate. Problema modernităţii stă în discreditarea eternităţii şi temporalizarea existenţei mai ales „prin învestirea timpului cu atributele tari ale fiinţei ceea ce face ca omul să devină prin opsesia noutăţii captivul fluxului temporalităţi , al neantului şi al morţii”. Dacă ţinem seama de declaraţia difuzată pe canalul PRO TV în cursul lunii noiembrie a anului trecut de Bill Gates cum că în scurt timp compania sa Microsoft va fi în stare să creeze spaţii virtuale putem spune că civilizaţia informaţională ne conduce accelerat spre un viitor post uman. Spaţiul virtual ne conduce dincolo de real, determinând prăbuşirea sensurilor. Dincolo de sfârşit se întinde realitatea virtuală, o realitate programată în care facultăţile noastre cu care ne-a înzestrat Dumnezeu devin practic inutile. Omul ajunge spectatorul jalnic al unui cyberteatru ce anulează spaţiul, timpul şi mişcarea reală. Vorbind despre mişcarea reală îmi amintesc de un episod transmis de acelaşi post de televiziune care difuza situaţia grea a ţiganilor din cartierul Ferentari, care au fost vizitaţi de câţiva comisari europeni responsabili cu integrarea europeană. Rezultatul vizitei este următorul: ţiganii vor trebui ajutaţi prin fonduri alocate de Uniunea Europeană pentru un trai decent. Nu se încearcă finanţarea unor noi locuri de muncă pentru ţigani (ceea ce ar determina o mişcare reală), ci li se oferă ajutoare băneşti pentru un trai decent distrugându-se astfel capacitatea creativă a persoanei. Primim bani pentru a nu produce, pentru a nu crea, ci pentru a trăi într-o lume a irealului, a fantasmelor (iarăşi manipulatorul brunian). Statul a făcut eforturi mari pentru pensionarea unor cadre ale armatei române la vârste impresionante (40 – 45 ani) prin acordarea unor subvenţii. Scopul este destul de clar. Ofiţerii cu pregătire temeinică şi experienţă nu mai pot fi uşor modelaţi (experienţe similare au existat şi în armata SUA). Omul rămas în afara unui ţel imediat, fără o preocupare creativă este mai uşor de manipulat. Vechiul dicton roman pâine şi circ este reluat şi aplicat de noua Romă, adică de Uniunea Europeană globalizată. Şomerii, minoritarii, tinerii absolvenţi sunt asimilaţi cu vechea plebe a Romei care trăia din grija împăratului (astăzi Uniunea Europeană) obligat să le ofere graţie cetăţeniei romane pâine şi distracţie. Astăzi cetăţenii uniunii primesc din grija „împăratului” şi pâine şi distracţie din belşug cu o singură condiţie aceea a ascultării. Cetăţeanul european sătul şi distrat (distras) este o pradă uşor manipulabilă, iar de mijloacele de manipulare Occidentul nu duce lipsă. Pe lângă asigurarea bunăstării materiale noua societate globală mai promite ceva: asigurarea liniştii şi păcii pentru toţi membrii săi (rolul NATO). Astfel, se induce în permanenţă ideea unui deficit de securitate ceea ce înseamnă că omul modern trebuie să se simtă apărat. În acest sens Uniunea Europeană vine cu noi proiecte prin care se încearcă eliminarea ifracţionalităţii a corupţiei, a sărăciei (ce duce la corupţie) şi a terorismului ce ameninţă (în opinia lor) întreaga planetă. Se alocă anual sume fabuloase pentru obţinerea unor tehnici de securitate superioare care au un singur scop: evidenţa strictă a persoanelor uniunii în vederea obţinerii unei conduceri facile. Informaţiile precise şi detaliate asupra persoanei asigură succesul manipulatorului. Să ne reamintim cuvintele lui Giordano Bruno care cu o luciditate teribilă menţiona „trebuie îndeosebi să avem o grijă extremă cu privire la locul şi modul în care cineva este educat, la studiile pe care le-a urmat, sub înrâurirea cărei pedagogii, cărei religii, cărui cult, cu ce cărţi, cu ce autori, că aceste lucruri generează prin sine iar nu prin accident toate calităţile subiectului”(Ioan Petru Culianu,Eros si magie în renaştere) Tehnica bruniană de manipulare este regăsită în totalitate în sistemele moderne de identificare – înmatriculare, folosite din ce în ce mai mult în toate ţările lumii. Pentru a înţelege modul în care se realizează evidenţa computerizată a persoanei, şi în ce constă caracterul ocult a unui astfel de program trebuie să menţionăm că fiecare locuitor al planetei va primi în cel mai scurt timp (unii au primit deja) un nou cod numeric unic ce va fi utilizat pretutindeni şi care va conţine cifra 666 sau pecetea lui antihrist. Acest aspect pare neglijat de majoritatea experţilor economici şi cu siguranţă mulţi vor zâmbi ironic atunci când vor fi avertizaţi. Deşi pare poveste desprinsă din serialele SF acest program există deja, este pus în aplicare şi constituie pilonul fundamental al globalizării.
pr Tudor Budeanu

Va urma